Inspirerende spreker leiderschap

Inspirerende spreker leiderschap

De ouderwetse CEO deelde zijn jaar op in kwartalen. En per kwartaal moest de winst omhoog. Dat was het ultieme doel. Anders faalde je als baas en werden de aandeelhouders boos en protesteerden op de jaarvergadering.

De nieuwerwetse CEO rekent niet in kwartalen maar in tientallen jaren. Geluk en welzijn moeten wereldwijd omhoog. Anders worden de “nieuwe aandeelhouders” (dan zijn we allemaal) boos en gaan de straat op.

In mijn lezingen over leiderschap gaat het over deze veranderingen (het heden) en vooral ook waar ze toe leiden (de toekomst). De ouderwetse leider stond erbij en keer ernaar. Nieuwe leiders komen in beweging en doen actief mee.

Opdrachtgevers

Vele jaren was er het model waarbij aandeelhouders de baas waren. Als zij tevreden waren, kon de CEO tevreden  achteroverleunen. Nu gaat het om stakeholders die de wensen van burgers verwoorden.

Ik kijk gefascineerd naar onze drie kinderen (1992, 1994, 1995) die verspreid over verschillende continenten in hun eerste serieuze baan zitten. Waar willen zijn over vijf of tien jaar zijn? De Millennials van vandaag zijn de leiders van morgen. Zij gaan het anders doen, héél anders!

Minder verspilling, meer rechtvaardigheid. Minder winstbejag, meer sociaal welzijn. Het zijn stille revoluties die onze wereld ingrijpend veranderen. Met mijn toehoorders ga ik tijdens lezingen in gesprek hoe we die nieuwe wereld met z’n allen vorm kunnen geven.