Donald Trump standpunten

Donald Trump standpunten: Wat weten we nog niet over hem?

Wen er maar aan: Donald Trump is onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. De marges in de politiek zijn smal. Wie veranderingen wil doorvoeren, moet dat met veel tact en geduld aanpakken. Donald Trump lapt deze politieke stelregel aan zijn laars. Bij elke conflict gaat hij er met gestrekt been in. Opzij, opzij, opzij; we hebben ongelofelijke haast. Van politieke correctheid heeft Trump nog nooit gehoord. Sterker nog: hij schept er zichtbaar genoegen in om politieke tegenstanders uit te dagen, te beledigen en waar mogelijk voor gek te zetten. Of hem dit tot een succesvol president van Amerika maakt? Dat is een kwestie van smaak. Het is een genot om lezingen te geven over Donald Trump. Je komt zelden toehoorders tegen die op mijn vraag wat ze van Donald Trump vinden zeggen: “Ach, daar heb ik eigenlijk niet zo’n mening over”. Geen mening over Donald Trump? Iedereen heeft een gepeperde mening over de president. Voor mij als spreker is dit een heerlijke uitdaging: mijn uitgangspunt is dat ik verhalen over Donald Trump wil vertellen waar mijn publiek misschien niet van op de hoogte is. Bijvoorbeeld over economie en ondernemerschap. Mijn toehoorders hoeven hun mening niet te veranderen, maar ik wil meer dan ze alleen bevestigen in hun anti Trump houding. Het is veel leuker om tijdens zo’n lezing ook dingen aan te stippen wat van mijn publiek achteraf zegt: Daar had ik nooit zo aan gedacht. Dan wordt Trump behalve onvoorstelbaar en onvoorspelbaar misschien ook leerzaam